فروشگاه تأسیسات خاورمیانه از سال 1342 در قلب مرکز تأسیسات ایران خیابان طالقانی در زمینه سیستم های سرمایشی و گرمایشی تجهیزات گاز و بخار شروع فعالیت کرده و هم اکنون جهت رفاه حال شهروندان همچنین خرید سریع و آسان از طریق سایت کالا دما نسبت به ارائه خدمات اقدام نموده است