مازوت سوز

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : GNO 408 ظرفیت : از 270,000 تا 830،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل-مازوت نوع احتراق :…
مدل : GNO 415 ظرفیت : از 400,000 تا 1,700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل-مازوت نوع احتراق :…
مدل : GNO 425 ظرفیت : از 450,000 تا 2,700،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل-مازوت نوع احتراق :…
مدل : GNO 430 ظرفیت : از 550,000 تا 3,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل-مازوت نوع احتراق :…
مدل : GNO 450 ظرفیت : از 1,100,000 تا 5,300،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گازوئیل-مازوت نوع احتراق :…