گازسوز

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : CB 85 ظرفیت : از 35,000-85,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : تک مرحله…
مدل : GBG 100 ظرفیت : از 40,000-100,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز وارانتی : 10سال
مدل : GNG 50 ظرفیت : از 20,000 تا 53،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل : GNG 90 ظرفیت : از 50,000 تا 110،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل :  GNG 90.1 ظرفیت : از 65,000 تا 165،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل : GNG 90.10 ظرفیت : از 300,000-1,200,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : 2مرحله ای…
مدل : GNG 90.12 ظرفیت : از 320,000-1,500,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : 2مرحله ای…
مدل : GNG 90.15 ظرفیت : از 400,000-1,700,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : 2مرحله ای…
مدل :  GNG 90.2 ظرفیت : از 65,000 تا 240،000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…
مدل : GNG 90.20 ظرفیت : از 450,000-2,200,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : 2مرحله ای…
مدل : GNG 90.25 ظرفیت : از 450,000-2,700,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق : 2مرحله ای…
مدل :  GNG 90.3 ظرفیت : مدل ها از 85,000-340,000 کیلوکالری در ساعت نوع سوخت : گاز نوع احتراق :…