مشعل های سفارشی

مرتب سازی بر اساس

نمایش
مدل : HPW 80 ظرفیت : 2,000,000 - Kcal/h 7,000,000 نوع سوخت : گاز نوع احتراق : تدریجی – مدولار
مدل : SMD 385 ظرفیت : 2,000,000-8,800,000kcal/h نوع سوخت : گاز - گازوئیل
مدل : GPX -280 ظرفیت : 100,000-10,000,000 kcalh نوع سوخت : گاز – گازوئیل- مازوت- سوخت های مایع بازیافتی نوع…
ظرفیت : 100,000-1000,000 kcalh نوع سوخت : گاز نوع احتراق : تدریجی – مدولار